కర్ణాటక విషయంలో సుప్రీమ్ కోర్ట్ తీర్పుతో మీరు ఏకీభవిస్తున్నారా ?
అవును
కాదు
బీజేపీ అధికార దాహానికి ఇదే సరైనది
ప్రజాస్వామ్యం ఓడిపోయింది